Lipasen logo Lipasen logo Lipasen online agenda
  • Klik hier om Lipasen te volgen op Twitter en facebook:

  • Twitter logo Facebook logo
Lipasen logo

Tarief en terugbetaling

Als diabetespatiënt in een zorgtraject heeft u recht op een aantal volledig terugbetaalde educatiesessies. Het aantal sessies dat u terugbetaald krijgt, is afhankelijk van het voorschrift van uw arts.

Indien u in een zorgtraject zit, hoeft u niets te betalen na de educatiesessies daar ik gebruik maak van de derdebetalersregeling. Uw terugbetalingsmogelijkheden worden rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld, zonder u als tussenpersoon. Voor meer informatie hierover kunt u altijd met mij contact opnemen.
Om hiervan gebruik te maken, dient u het volgende mee te nemen naar de 1e educatie:

  • voorschrift van de huisarts met aanvraag tot diabeteseducatie (liefst met recente bloeduitslagen)
  • 2 klevertjes van uw mutualiteit
  • boekje van het zorgtraject

Als diabetespatiënt in een voortraject, kunt u ook bij de diabeteseducator terecht voor uitleg omtrent uw diabetes. Ook hierbij zijn max. 4 educatiesessies volledig terugbetaald, indien u voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden. Voor meer informatie hierover kunt u altijd met mij contact opnemen.