Lipasen logo Lipasen logo Lipasen online agenda
  • Klik hier om Lipasen te volgen op Twitter en facebook:

  • Twitter logo Facebook logo
Lipasen logo

Terugbetaling

Omdat ik een door het RIZIV erkend diëtist ben, komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van uw mutualiteit. Het bedrag en het aantal keren dat wordt terugbetaald, is echter bij elke mutualiteit verschillend. Informeer best even bij uw eigen mutualiteit.

Indien u een voortraject diabetes of een contract voor zorgtraject hebt, kunt u van een hogere terugbetaling genieten. Om van de gedeeltelijk verhoogde terugbetaling door het RIZIV te kunnen genieten, dient u een voorschrift van uw arts mee te brengen naar het 1e consult. Dit voorschrift dient in overeenstemming te zijn met de wettelijke bepalingen rond de diabetespas en/of zorgtrajecten.

Voortraject diabetes (vroegere diabetespas)

Met een voortraject heeft u recht op een verhoogde terugbetaling van max. 2 consultaties van 30 minuten per jaar. De voorwaarde is dat u in het bezit moet zijn van een voortraject en een verwijsbriefje van de arts.

Zorgtraject

Nierpatiënten met een contract voor een zorgtraject: max. 4 consultaties van 30 minuten per jaar aan een verhoogde terugbetaling voor het opstellen van dieet bij chronische nierinsufficiëntie.

Diabetespatiënten met een contract voor een zorgtraject: max. 2 consultaties van 30 minuten per jaar aan een verhoogde terugbetaling.

Indien u meer consultaties wenst, dan voorzien zijn in uw zorgtraject of voortraject diabetes, betaalt u voor de extra consultaties het normale tarief zoals hierboven vermeld.