Lipasen logo Lipasen logo Lipasen online agenda
  • Klik hier om Lipasen te volgen op Twitter en facebook:

  • Twitter logo Facebook logo
Lipasen logo

Werkwijze

Eerste consultatie (60 minuten)

Het eerste consult is een kennismakings- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek staat uw hulpvraag, wat de rode draad doorheen alle consultaties zal zijn, centraal.

Ik probeer inzicht te krijgen in uw verwachtingen, medische gegevens, klachten, motivatie, persoonlijke omstandigheden, leef- en voedingsgewoonten en eventuele eerdere dieetpogingen. Vervolgens neem ik een voedingsanamnese af om zicht te krijgen op uw huidige eetpatroon. Ook de parameters zoals lengte, gewicht, BMI, ... worden in kaart gebracht.

Na het verzamelen van bovenstaande gegevens, kan ik uw voedingsgedrag evalueren. We gaan samen op zoek naar voor u haalbare aanpassingen in uw huidige voedingspatroon. Zo komen we tot een individueel (di)eetvoorschrift waarbij u de nodige dieetuitleg krijgt. Een voedings- of dieetadvies is daarom altijd maatwerk.

Denk bij het eerste consult aan een eventuele verwijzing van de arts/specialist.

Tweede consultatie (60 minuten)

De tweede consultatie staat in het teken van het bespreken van het opgestelde voedings- of dieetadvies en de eventuele knelpunten. Hierbij zoeken we samen naar oplossingen en krijgt u persoonlijke tips om het nieuwe voedingspatroon vol te kunnen houden. Ook voedingsthema´s zoals op restaurant gaan, feestjes, oplossingen voor snoepmomenten, productinformatie,... kunnen aan bod komen. Verder worden alle parameters geëvalueerd.

Opvolgconsultaties zijn zeker aangeraden wanneer het gewenste resultaat nog niet bereikt is.

Opvolgconsultaties

Opvolgconsultaties kunt u vrijblijvend kiezen. Tijdens deze consultaties gaan we samen na of er problemen of vragen zijn en passen we, indien nodig, het voedingsadvies aan. Ook het gewicht wordt opnieuw bepaald. Verder kunnen nog niet besproken voedingsthema´s aan bod komen.

De opvolgconsultaties zijn erg nuttig om gemotiveerd te blijven en kunnen ook dienen als ondersteuning en/of als stok achter de deur. Op deze manier kan ik u op regelmatige basis verder begeleiden om terugval naar uw oude voedingspatroon te voorkomen. Hoeveel tijd er tussen de opvolgconsultaties zit, bepaalt u zelf.